ZAPISANE W KADRZE

Projekt j"Zapisane w kadrze", skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury, krajobrazu, zapomnianych miejsc, jak również stworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem fotografii.
W ramach projektu proponujemy zajęcia fotograficzne wraz z obróbką i drukiem wykonanych zdjęć, które poprzez swoje działania zapiszą na stałe w kadrze zabytkowe i ciekawe miejsca,
krajobrazy, ludzi, lokalną kulturę .
Projekt rozwija manualnie, estetycznie, pobudza zainteresowania lokalną kulturą, historią, przyrodą. Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi aparatu fotograficznego pod kątem zamierzonych
efektów fotograficznych oraz kolejnego procesu ich obróbki, tak aby efekt wydruku zdjęcia na dużym formacie był jak najlepszy.
Efektem końcowym będzie wydruk wykonanych przez uczestników fotografii i stworzenie plenerowej wystawy dostępnej wszystkim mieszkańcom Czeremchy oraz
turystom. Zostanie ona bowiem powieszona na ogrodzeniu GOK Czeremcha.
Dodatkową atrakcją będzie spotkanie autorskie z jednym z członków stowarzyszenia Magia Podlasia, w skład którego wchodzą pasjonaci i wybitni fotograficy promujący Podlasie, jego walory
kulturowo-przyrodnicze.

FINANSOWANIE

z programu Działaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej


Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia

W ramach projektu Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia  wydano płyty trzem  zespołom śpiewaczym wschodniego Podlasie : z Czeremchy Wsi, Dobrowody i Wólki  Terechowskiej, które ze względu na swój staż muzyczny, poziom  wykonawczy, dobre zestrojenie we wspólnym śpiewie, właściwe tym terenom maniery wykonawcze,  piękne głosy, różnorodność repertuaru, przedstawiają bardzo dużą wartość etnograficzną i  etnomuzykologiczną, a także artystyczną.  Seria nagrań  przedstawia różnorodność repertuaru zespołów  śpiewaczych wschodniego Podlasia, a zarejestrowane na niej pieśni są demonstracją różnych  gatunków śpiewów, których bogactwo jest tu ogromne.
Wydawnictwo, oprócz zapisu muzycznego na  płytach,  zawiera książeczki z opisem naukowym zamieszczonych pieśni.


Info w sprawie zakupu płyt : tel. 602739584, e-mail: czeremszyna2@wp.pl


Projekt dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwa Podlaskiego


Akademia tradycji plecionkarskich ze słomy

Akademia tradycji plecionkarskich ze słomy to wieloetapowy projekt realizowany w 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze ,skierowany do 3 - osobowej grupy dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - ginące rzemiosła w formie cyklicznych warsztatów wyplatania ze słomy, rzemiosła charakterystycznego dla okolic Czeremchy.W trakcie realizacji zadania,uczestnicy warsztatów pod okiem wykwalifikowanego rzemieślnika mistrza, zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy,poznają wszystkie procesy przygotowawcze,które są niezbędne aby takie obiekty powstały. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne i archiwizacyjne : fotograficzne, filmowe procesów powstawanie obiektów ze słomy,które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku o ginących rzemiosłach. Warsztaty będą prowadzone na zasadzie intensywnego kursu mistrzowskiego i mają za  zadanie wykształcić kolejne pokolenie plecionkarzy.


Projekt w całości jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Mistrz tradycji"
Szkoła ginących rzemiosł 2014

Szkoła ginących rzemiosł to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo.


Finansowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja


SZKOŁA GINĄCYCH RZEMIOSŁ 2013

główny organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

współorganizatorzy, partnerzy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Grupa Nieformalna Berdo, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Urząd Gminy Czeremcha

Szkoła ginących rzemiosł to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo.

W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, z techniką wykonywania tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają podstawy garncarstwa. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne: filmowe i fotograficzne procesów powstawanie obiektów ze słomy, tkanin, przedmiotów z gliny.

Fotografie posłużą do wykonania wystawy o ginących rzemiosłach, wykonanej w formie fotoboard zdjęć na piance o wymiarach 70x100 cm.

Finansowanie:

Narodowe Centrum Kultury z programu "Kultura - Interwencje"

"Działaj lokalnie VIII"

Akademia tradycji 2012

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze realizowało w 2012 projekt rękodzielniczy Akademia tradycji, będący kontynuacją projektów realizowanych w poprzednich latach. W ramach projektu zrealizowano następujące warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, tkactwo, garncarstwo.

Projekt był adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt sfinanansował:

Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego

Akademia tradycji 2011

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze zaprasza wszystkich chętnych do Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, tkanie na krosnach i ramie, garncarstwo. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Akademia tradycji”. Oprócz całorocznych warsztatów rękodzielniczych odbywają się także warsztaty filmowe, graficzne, wycieczki etnograficzne. Projekt zwieńczy wystawa prac oraz wspólnie przygotowany folder i film o ginących rzemiosłach.

Szczegóły oraz więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze tel. 85 6850084, e-mail: gok.czeremcha@gmail.com

Projekt sfinanansowali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego

Ginące rzemiosła - szkoła tradycji

„Ginące rzemiosła - szkoła tradycji” - to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, z techniką wykonywania tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają podstawy garncarstwa. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne. Dokumentacja fotograficzna i filmowa procesów powstawania obiektów ze słomy, tkanin oraz przedmiotów z gliny, która zostanie wykonana, posłuży jako materiał ilustracyjny w publikacji dotyczącej lokalnej i regionalnej tradycji plecionkarskiej.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Czeremcha, w okresie od kwietnia do listopada 2010 roku. Biorą w nim udział mieszkańcy Gminy czeremcha (dzieci, młodzież, dorośli).

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze.

"Dorobek babcinego mienia uchronić od zapomnienia - działania kultywujące ginące rzemiosła"

Od września 2007 do końca marca 2008 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze realizowało projekt pt. "Dorobek babcinego mienia uchronić od zapomnienia - działania kultywujące ginące rzemiosła". W ramach projektu zrealizowano warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakończone wydawnictwem.

czytaj dalej »

"Ku tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła"

"Ku tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła" to wieloetapowy projekt mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze szycia ze słomy i warsztaty tkackie. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów nie tylko zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy czy też wykonywania tkanin, ale poznają również wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały. Projekt wieńczy profesjonalne i atrakcyjne graficznie wydawnictwo dokumentujące zabytkowe tkaniny znajdujące się m.in. w zbiorach Muzeum Podlaskiego oraz wszystkie procesy technologiczne towarzyszące powstawaniu tkaniny.

czytaj dalej »