Ludowa kultura nie musi być ponura

Ludowa kultura nie musi być ponura projekt, skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej-rzemiosła, jak również stworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem rzemiosł.
Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze :"szycie ze słomy", tkackie, garncarstwo , warsztaty sitodruku, połączone z projektowaniem.
W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, tkanin, poznają niektóre procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty, tkaniny powstały, poznają garncarstwo, w szczególności pracę na kole garncarskim (w tym celu zostanie zakupione koło garncarskie,posłuży ono również na dalszych zajęciach po zakończeniu projektu),podstawy sitodruku.
Podczas "spotkań etnograficznych" uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne :fotograficzne, filmowe, które posłużą jako materiał ilustracyjny na fb . W ramach projektu wykonane zostaną również graffiti wykorzystujące motywy ludowe na budynkach/wagonach stojących na placu GOK ( np. motywy , które wykorzystano w sitodruku) Projekt zakończy wystawa prac, fotografii oraz wspólne ognisko.

Finansowanie

w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury:

Narodowe Centrum Kultury

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

z programu Działaj Lokalnie

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej


Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia

W ramach projektu Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia  wydano płyty trzem  zespołom śpiewaczym wschodniego Podlasie : z Czeremchy Wsi, Dobrowody i Wólki  Terechowskiej, które ze względu na swój staż muzyczny, poziom  wykonawczy, dobre zestrojenie we wspólnym śpiewie, właściwe tym terenom maniery wykonawcze,  piękne głosy, różnorodność repertuaru, przedstawiają bardzo dużą wartość etnograficzną i  etnomuzykologiczną, a także artystyczną.  Seria nagrań  przedstawia różnorodność repertuaru zespołów  śpiewaczych wschodniego Podlasia, a zarejestrowane na niej pieśni są demonstracją różnych  gatunków śpiewów, których bogactwo jest tu ogromne.
Wydawnictwo, oprócz zapisu muzycznego na  płytach,  zawiera książeczki z opisem naukowym zamieszczonych pieśni.


Info w sprawie zakupu płyt : tel. 602739584, e-mail: czeremszyna2@wp.pl


Projekt dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwa Podlaskiego


Akademia tradycji plecionkarskich ze słomy

Akademia tradycji plecionkarskich ze słomy to wieloetapowy projekt realizowany w 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze ,skierowany do 3 - osobowej grupy dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - ginące rzemiosła w formie cyklicznych warsztatów wyplatania ze słomy, rzemiosła charakterystycznego dla okolic Czeremchy.W trakcie realizacji zadania,uczestnicy warsztatów pod okiem wykwalifikowanego rzemieślnika mistrza, zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy,poznają wszystkie procesy przygotowawcze,które są niezbędne aby takie obiekty powstały. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne i archiwizacyjne : fotograficzne, filmowe procesów powstawanie obiektów ze słomy,które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku o ginących rzemiosłach. Warsztaty będą prowadzone na zasadzie intensywnego kursu mistrzowskiego i mają za  zadanie wykształcić kolejne pokolenie plecionkarzy.


Projekt w całości jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Mistrz tradycji"
Szkoła ginących rzemiosł 2014

Szkoła ginących rzemiosł to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo.


Finansowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja


SZKOŁA GINĄCYCH RZEMIOSŁ 2013

główny organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

współorganizatorzy, partnerzy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Grupa Nieformalna Berdo, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Urząd Gminy Czeremcha

Szkoła ginących rzemiosł to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo.

W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, z techniką wykonywania tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają podstawy garncarstwa. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne: filmowe i fotograficzne procesów powstawanie obiektów ze słomy, tkanin, przedmiotów z gliny.

Fotografie posłużą do wykonania wystawy o ginących rzemiosłach, wykonanej w formie fotoboard zdjęć na piance o wymiarach 70x100 cm.

Finansowanie:

Narodowe Centrum Kultury z programu "Kultura - Interwencje"

"Działaj lokalnie VIII"

Akademia tradycji 2012

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze realizowało w 2012 projekt rękodzielniczy Akademia tradycji, będący kontynuacją projektów realizowanych w poprzednich latach. W ramach projektu zrealizowano następujące warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, tkactwo, garncarstwo.

Projekt był adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt sfinanansował:

Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego

Akademia tradycji 2011

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze zaprasza wszystkich chętnych do Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na warsztaty rękodzielnicze: wyplatanie ze słomy, tkanie na krosnach i ramie, garncarstwo. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Akademia tradycji”. Oprócz całorocznych warsztatów rękodzielniczych odbywają się także warsztaty filmowe, graficzne, wycieczki etnograficzne. Projekt zwieńczy wystawa prac oraz wspólnie przygotowany folder i film o ginących rzemiosłach.

Szczegóły oraz więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze tel. 85 6850084, e-mail: gok.czeremcha@gmail.com

Projekt sfinanansowali:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego

Ginące rzemiosła - szkoła tradycji

„Ginące rzemiosła - szkoła tradycji” - to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje następujące warsztaty rękodzielnicze: „szycie ze słomy”, warsztaty tkackie, garncarstwo. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, z techniką wykonywania tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają podstawy garncarstwa. Podczas ”spotkań etnograficznych” uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne. Dokumentacja fotograficzna i filmowa procesów powstawania obiektów ze słomy, tkanin oraz przedmiotów z gliny, która zostanie wykonana, posłuży jako materiał ilustracyjny w publikacji dotyczącej lokalnej i regionalnej tradycji plecionkarskiej.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Czeremcha, w okresie od kwietnia do listopada 2010 roku. Biorą w nim udział mieszkańcy Gminy czeremcha (dzieci, młodzież, dorośli).

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze.

"Dorobek babcinego mienia uchronić od zapomnienia - działania kultywujące ginące rzemiosła"

Od września 2007 do końca marca 2008 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze realizowało projekt pt. "Dorobek babcinego mienia uchronić od zapomnienia - działania kultywujące ginące rzemiosła". W ramach projektu zrealizowano warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakończone wydawnictwem.

czytaj dalej »

"Ku tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła"

"Ku tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła" to wieloetapowy projekt mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze szycia ze słomy i warsztaty tkackie. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów nie tylko zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy czy też wykonywania tkanin, ale poznają również wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały. Projekt wieńczy profesjonalne i atrakcyjne graficznie wydawnictwo dokumentujące zabytkowe tkaniny znajdujące się m.in. w zbiorach Muzeum Podlaskiego oraz wszystkie procesy technologiczne towarzyszące powstawaniu tkaniny.

czytaj dalej »