Od września 2007 do końca marca 2008 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze realizowało projekt pt. "Dorobek babcinego mienia uchronić od zapomnienia - działania kultywujące ginące rzemiosła". W ramach projektu zrealizowano warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakończone wydawnictwem.

Celem projektu było:

 • zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej tkania na krosnach
 • stworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej kierowanej do młodzieży szkolnej w oparciu o tradycje rzemieślnicze rodzimego regionu
 • rozwój manualny i twórczy młodych mieszkańców gminy przez naukę ginących rzemiosł
 • przywrócenie więzi międzypokoleniowych i społecznych budowanych na pracy zespołowej oraz wymianie doświadczeń i umiejętności
 • wskazanie alternatywnego źródła zarobkowania przez działalność pozarolniczą oraz przełamanie pasywnej postawy wśród osób bezrobotnych i grup zagrożonych wykluczeniem
 • podniesienie samooceny i wyzbycie się kompleksów związanych z pochodzenie ze społeczności wiejskiej
 • ochrona dziedzictwa, działania dokumentacyjne i popularyzowanie poza regionem rzemiosł poprzez publikację dotyczącą tkactwa w nakładzie 1000 sztuk

W warsztatach tkackich wzięło udział 16 osób, w tym 2 osoby prowadzące, pozostałe 14 osób to uczestnicy rekrutujący się z lokalnej społeczności/uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe/. Z powodu remontu GOK-u warsztaty tkackie odbyły się w Szkole Podstawowej.

Etapy realizacji projektu.

I miesiąc (WRZESIEŃ 2007):

Działania przygotowawcze:

 • wywiad środowiskowy, wybór osób zaangażowanych w charakterze instruktorów
 • wywiad środowiskowy, wybór miejsc na "spotkania etnograficzne"
 • działania informacyjno - promocyjne (sporządzenie oraz dystrybucja plakatów informujących o warsztatach, spotkania informacyjne w szkołach)
 • nabór uczestników i utworzenie grup warsztatowych
 • zgromadzenie materiałów i narzędzi do przeprowadzenia warsztatów (wełna, nici, barwniki) oraz przygotowanie warsztatu tkackiego

Rozpoczęcie warsztatów tkackich:

 • wycieczka edukacyjna z instruktażem strzyżenia owiec; sporządzenie dokumentacji fotograficznej na potrzeby publikacji
 • nauka przygotowania wełny (mycie, skubanie, przygotowanie przędzy); sporządzenie dokumentacji fotograficznej na potrzeby publikacji

II miesiąc (PAŻDZIERNIK 2007):

Kontynuacja warsztatów tkackich:

 • nauka snucia nici na snowalnicy i nasnuwania nici na krosna; sporządzenie dokumentacji na potrzeby publikacji
 • zapoznanie z warsztatem tkackim, nauka tkania na krosnach
 • zajęcia praktyczne (tkanie wg instrukcji instruktora)

III miesiąc (LISTOPAD 2007):

Kontynuacja warsztatów tkackich:

 • zajęcia praktyczne (zaprojektowanie autorskiej tkaniny, realizacja projektu)

IV miesiąc (GRUDZIEŃ 2007):

Dalszy ciąg warsztatów tkackich:

 • zapoznanie się z innymi technikami tkackimi (tkanie na ramie)

V miesiąc (STYCZEŃ 2008):

Kontynuacja warsztatów tkackich:

 • zajęcia praktyczne, tkanie autorskiej tkaniny na krosnach
 • zajęcia praktyczne tkania na ramach

VI miesiąc (LUTY 2008):

Kontynuacja warsztatów tkackich:

 • zajęcia praktyczne, tkanie autorskiej tkaniny na krosnach
 • zajęcia praktyczne tkania na ramach

Realizacja projektu wydawniczego:

 • opracowanie części opisowej publikacji
 • prace graficzne (projekt, obróbka materiału fotograficznego)

VII miesiąc (MARZEC - KWIECIEŃ 2008):

Kontynuacja realizacji projektu wydawniczego:

 • skład i łamanie

Zamknięcie projektu wydawniczego:

 • przygotowanie do druku
 • druk wydawnictwa
 • kolportaż wydawnictwa (ośrodki i instytucje promujące kulturę i sztukę)

Partnerzy projektu:

 • Urząd Gminy Czeremcha,
 • Szkoła Podstawowa w Czeremsze,
 • Gimnazjum Publiczne w Czeremsze,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.