"Ku tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła" to wieloetapowy projekt mający na celu ocalenie części kultury ludowej, a mianowicie ginące rzemiosła. Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze szycia ze słomy i warsztaty tkackie. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów nie tylko zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy czy też wykonywania tkanin, ale poznają również wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały. Projekt wieńczy profesjonalne i atrakcyjne graficznie wydawnictwo dokumentujące zabytkowe tkaniny znajdujące się m.in. w zbiorach Muzeum Podlaskiego oraz wszystkie procesy technologiczne towarzyszące powstawaniu tkaniny.

Projekt miał na celu:

 • zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej śszycia ze słomyś oraz tkania na krosnach
 • stworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej kierowanej do młodzieży szkolnej w oparciu o tradycje rzemieślnicze rodzimego regionu
 • rozwój manualny i twórczy młodych mieszkańców gminy przez naukę ginących rzemiosł
 • przywrócenie więzi międzypokoleniowych i społecznych budowanych na pracy zespołowej oraz wymianie doświadczeń i umiejętności
 • wskazanie alternatywnego śródła zarobkowania przez działalność pozarolniczą oraz przełamanie pasywnej postawy wśród osób bezrobotnych i grup zagrożonych wykluczeniem
 • podniesienie samooceny i wyzbycie się kompleksów związanych z pochodzenie ze społeczności wiejskiej
 • ochrona dziedzictwa, działania dokumentacyjne i popularyzowanie poza regionem rzemiosł poprzez publikację dotyczącą tkactwa w nakładzie 1000 sztuk

Partnerzy projektu:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze - pomoc w naborze uczestników projektu, rozpowszechnienie informacji o warsztatach, udostępnienie pomieszczeń na zajęcia warsztatowe i wykłady, udostępnienie pomieszczeń i pomoc w organizacji wystaw powarsztatowych, pokrycie kosztów mediów (rachunki telefoniczne, energia, ogrzewanie);
 • Urząd Gminy w Czeremsze - umieszczenie informacji o warsztatach na stronie www.czeremcha.com.pl, udostępnienie samochodu;
 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku - wsparcie merytoryczne projektu, korekta publikacji, udostępnienie zbiorów tkanin zabytkowych do sporządzenia dokumentacji fotograficznej na potrzeby publikacji;
 • Gimnazjum w Czeremsze - pomoc w naborze uczestników projektów, rozpowszechnienie informacji o warsztatach.

Działania przeprowadzone w ramach projektu:

 • warsztaty wyplatania ze słomy, warsztaty tkackie tkania na krosnach i tkania na ramie
 • wycieczki etnograficzne /m.in. przygotowanie pasków leszczynowych, słomy, strzyżenie owiec, nauka snucia osnowy, przędzenie na kołowrotku/
 • wykłady, pokazy slajdów, wystawy fotograficzne, wystawy prac wykonanych podczas warsztatów
 • wydanie publikacji o tkactwie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku